Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

12.05.2021

Συμμετοχή του Εργαστηρίου σε διεθνή έρευνα

Το Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας συμμετέχει σε ένα διεθνές consortium ερευνητικών κέντρων και εργαστηρίων που υλοποιούν μια διαπολιτισμική έρευνα σε περισσότερες από 70 χώρες παγκοσμίως.
Η έρευνα εστιάζει σε τρία κύρια θέματα:

  • Αγάπη
  • Έλξη προς τον/τη σύντροφο
  • Ελκυστικότητα

Στόχος είναι η χαρτογράφηση των ατομικών και χωρικών προβλεπτικών παραγόντων της αγάπης, της έλξης των συντρόφων και της ελκυστικότητας, φαινόμενα που θα μελετηθούν σε σχέση με το φύλο και σε διαπολιτισμικό πλαίσιο.
Το link για να συμμετάσχετε στην έρευνα και να συμπληρώσετε τα ερωτηματολόγια είναι το εξής:

https://uwr.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_26pEImUU4x6fjAW?res=458&Q_lang=EL

Η συμπλήρωση δεν θα σας πάρει πάνω από 20 λεπτά.
Αν μπορείτε επίσης να κοινοποιήσετε το link στα κοινωνικά σας δίκτυα, θα μας διευκόλυνε πολύ.