Αρχική σελίδα » Χρήσιμο υλικό » Ομάδα μετάφρασης

Τα τελευταία χρόνια, μετά από πρωτοβουλία του Διευθυντή του Εργαστηρίου, έχει δημιουργηθεί από φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας μια Ομάδα Μετάφρασης, η οποία εργάζεται για τη μετάφραση στα ελληνικά χρήσιμου υλικού σχετικού με την επιστήμη της Ψυχολογίας.

Μέσα στο 2020 μεταφράστηκαν οι υπότιτλοι της σειράς του BBC με τίτλο "The Brain with David Eagleman", τους οποίους μπορείτε να βρείτε εδώ:

Επεισόδιο 1 - What is reality
Επεισόδιο 2 - What makes me
Επεισόδιο 3 - Who is in control
Επεισόδιο 4 - How do I decide
Επεισόδιο 5 - Why do I need you
Επεισόδιο 6 - Who will we be

Η Ομάδα Μετάφρασης εργάζεται για τη δημιουργία ενός ψηφιακού αγγλοελληνικού λεξικού ψυχολογικών όρων και τη μετάφραση και άλλου χρήσιμου ψηφιακού υλικού, με το οποίο θα ενημερώνεται η παρούσα σελίδα.