Αρχική σελίδα » Χρήσιμο υλικό » Remark Office OMR

Υλικό για τη χρήση του λογισμικού...

  • Συμπιεσμένο αρχείο (Remark_answer_sheets.zip) με εννέα (9) απαντητικά φυλλάδια που έχουν δημιουργηθεί για τις ανάγκες των διδασκόντων του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ. Συγκεκριμένα: α) τρία απαντητικά σωστού/λάθος (με 50, 75 και 100 ερωτήσεις), β) τρία απαντητικά τετραπλής επιλογής (με 50, 75 και 100 ερωτήσεις), και γ) τρία απαντητικά πενταπλής επιλογής (με 50, 75 και 100 ερωτήσεις). 
  • Συμπιεσμένο αρχείο (Remark_forms.zip) με τα αρχεία που χρειάζονται για να "διαβάσει" το λογισμικό δεδομένα από τα παραπάνω 9 απαντητικά φυλλάδια.
  • Συμπιεσμένο αρχείο (Remark_fonts.zip) με τις τρεις γραμματοσειρές του λογισμικού που είναι απαραίτητες για την κατασκευή του απαντητικού φυλλαδίου.
  • Συμπιεσμένο αρχείο (Answer_sheet_samples.zip) με δείγματα απαντητικών φυλλαδίων σε MS Word - χρησιμοποιήστε τα ελεύθερα ως βάση για την κατασκευή των δικών σας απαντητικών φυλλαδίων.
  • Ένα εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού στα Αγγλικά...
  • Μια παρουσίαση του λογισμικού στα ελληνικά...