Αρχική σελίδα » Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας
Τμήμα Ψυχολογίας
Φιλοσοφική Σχολή (γραφείο 504, 5ος όρ.)
157 84 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα

Τηλέφωνο
2107277385 | Πέτρος Ρούσσος (Διευθυντής)
2107277588 | 

Fax
2107277534 (Υπόψη Π. Ρούσσου)

Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
roussosp[at]psych[dot]uoa[dot]gr

Συμβουλευτείτε επίσης τον Τηλεφωνικό Κατάλογο του ΕΚΠΑ