Αρχική σελίδα » Έρευνα

Έρευνα για την ψυχική υγεία και ευεξία των εργαζομένων στην Ελλάδα 2021

Αναμφίβολα, η πανδημία και τα σχετικά μέτρα που υιοθετήθηκαν για την αντιμετώπισή της επιβάρυναν αισθητά την καθημερινότητα όλων μας και επηρέασαν αρκετά την ψυχική υγεία και ευεξία των εργαζόμενων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η EY Ελλάδος, η Hellas EAP και το Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θέλοντας να διερευνήσουν την έκταση και τις διαστάσεις του προβλήματος στη χώρα μας, διεξήγαγαν από κοινού έρευνα για την ψυχική υγεία και ευεξία των εργαζόμενων στην Ελλάδα.

Η έρευνα διεξήχθη με τη συμμετοχή 1.232 εργαζόμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, τον Μάιο/Ιούνιο του 2021 – την περίοδο που ολοκληρωνόταν το δεύτερο καθολικό lockdown στη χώρα μας. Στο πλαίσιό της, διερευνήθηκαν εννέα μεταβλητές: σωματοποίηση, κατάθλιψη, άγχος, θυμός, μοναξιά, ποιότητα ζωής του εργαζόμενου, εργασιακή ποιότητα ζωής, στάσεις απέναντι στην απομακρυσμένη εργασία και στάσεις απέναντι στην ψυχική υγεία.

Μεταξύ άλλων, η έρευνα αποκαλύπτει ότι:

  • Οι γυναίκες επιβαρύνθηκαν περισσότερο από τους άνδρες εργαζόμενους
  • Οι νεότεροι σε ηλικία επηρεάστηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό
  • Τα στελέχη σε διοικητικές θέσεις εμφάνισαν χαμηλότερες τιμές άγχους, κατάθλιψης, σωματοποίησης και μοναξιάς από τους απλούς υπαλλήλους

Η έρευνά μας αποτυπώνει, επίσης, τις δράσεις που επιθυμούν οι εργαζόμενοι να δουν από τους οργανισμούς τους, αλλά και τις ανάγκες τους σε σχέση με την ψυχική υγεία στον εργασιακό χώρο.

Ελπίζουμε τα ευρήματα αυτής της έρευνας να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο πληροφόρησης σε ατομικό και οργανωσιακό επίπεδο, καθώς και ένα μέσο ευαισθητοποίησης και αποτελεσματικότερης διαχείρισης των ανθρωποκεντρικών προκλήσεων που εισάγει η πανδημία στο επίπεδο της ψυχικής υγείας και ευεξίας στον εργασιακό χώρο, τόσο στο παρόν, όσο και στο άμεσο μέλλον.

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ: Το Δελτίο Τύπου, μια περίληψη της έρευνας και τα πλήρη αποτελέσματα της έρευνας.